Dags för medlemsavgiften 2020

Snart nytt år och medlemsavgift för 2020 på 400.- som du betalar till klubbens bankgiro 672 – 9883. Kom ihåg att ange ditt namn på inbetalningen. Är du inte medlem men vill bli det så skickar du ett mejl med namn, adressuppgifter, mobil m.m. till vår kassör, Oscar,...

Besiktningsmän/kvinnor

Tack vare medlemskapet i MHRF har klubben nu möjlighet att själva ombesörja och teckna försäkringen i MHRF. För detta behöver klubben ha någon eller några personer med god kunskap om Indigo som kan utföra besiktningen. MHRF har lovat anordna en kort utbildning för...

Ny logo för klubben

På årsmötet i Trosa fick styrelsen tillsammans med Katarina Fellbrant uppdraget att slutföra utformningen av klubbens nya logo. Resultatet ser du här på hemsidan – behöver du loggan för något ändamål hör du av dig till Kåge via mejl.

Vad händer 2020?

Nu planerar vi som bäst för trevliga arrangemang 2020. Håll koll här i kalendern som uppdateras efterhand …