MHRF - försäkringen

Försäkring av Indigo

Indigoklubben är nu medlem i MHRF vilket innebär att vi kan få förmånliga försäkringar för våra Indigo.

En av våra medlemmar som tecknat via MHRF berättar att premien blev 1650.- per år och den täcker 12 basbelopp som för 2020 innebär 567. 600 kr.

Vill du ha försäkringen hör du av dig till kage@indigoklubben.se

Mer om villkoren kan du läsa på www.mhrf.se

Hur ansöker jag?

MHRF-försäkringen är den ledande samlarfordonsförsäkringen och drivs i samarbete med Folksam. Det finns ett försäkringsalternativ för de flesta fordonen.

Du själv, din klubb och den fordonshistoriska rörelsen gynnas när du tecknar en MHRF-försäkring. MHRFs arbete sammanfattas:
För gårdagens fordon på morgondagens vägar.

Om du kan svara ja på följande frågor:

  • Är du medlem i en MHRF-ansluten klubb?
  • Är fordonet minst 20 år gammalt?
  • Används fordonet endast för nöjeskörning?
  • Förvaras fordonet i ett låst utrymme på hemorten?
  • Har du tillgång till bruksfordon?

… kan du teckna en MHRF-försäkring!

Fordonets skick spelar sällan roll, vi brukar alltid kunna erbjuda ett alternativ. Från helförsäkring för helrenoverade fordon till lagerförsäkring för ännu inte påbörjade renoveringsobjekt.

 

Viktigt för dig som vill teckna försäkring hos MHRF.

Steg 1.

Om du köper ett fordon som är i trafik (påställt) måste du ha en giltig trafikförsäkring. Därför är det viktigt att du tecknar försäkring från första dagen som du blir ägare till ditt fordon.

Enklast är att ringa Folksam i Kramfors på telefonnummer 0612-853 50 och teckna en vanlig försäkring. Inbetald ej utnyttjad premie överförs till din MHRF‑försäkring när den är beviljad. Du riskerar annars att få en hög straffavgift från Trafikförsäkringsföreningen.

Du kan också söka Korttidsförsäkring via din klubb på papper eller digitalt. I vissa fall måste Korttidsförsäkring användas, om fordonet inte har registreringsnummer samt för tung lastbil och buss.

Gäller det ett dödsbo ser du till att ny MHRF-försäkringen är bekräftad innan ägarbyte anmäls till Transportstyrelsen. Fordonsförsäkringar är personliga och följer inte med fordonet vid ägarbyte även om det är inom familjen.


Steg 2.

Bli medlem i en MHRF-ansluten klubb om du inte redan är det – Indigoklubben är medlem i MHRF och du måste ha betalt medlemsavgiften

När du ska förbereda din försäkringsansökan, tänk på att det i bilar ska det finnas säkerhetsutrustning såsom batterifrånskiljare och brandsläckare.

Fordonet ska på hemorten förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme.

Du ska visa att du har tillgång till ett bruksfordon i hushållet. För fordon äldre än 1969 och mopeder finns inget formellt krav på bruksfordon då det förutsätts att de inte används till vardags.

 

Steg 3.

Nu är det dags att fylla i din försäkringsansökan som ska godkännas av din klubb. Ansökan hittar du på MHRF:s hemsida www.mhrf.se

För de flesta försäkringsformer behövs bilder på ditt fordon och besiktning av klubbens besiktningsman. Börja med att kontakta klubbens besiktningsman kage@indigoklubben.se

Undantag

Fordonet kan redan vara försäkrat hos oss, till exempel vid skiftning av dödsbo eller om du har köpt ett fordon som redan har MHRF-försäkring.

Kolla med oss på MHRFs kansli på telefonnummer 08-30 28 01 om det finns material som vi kan återanvända. Bilder och protokoll får inte vara äldre än tio år. Om underlag material finns behöver du bara fylla i en ansökan som ska godkännas av din klubb.

Vanligaste frågorna om MHRF försäkring

Måste jag vara medlem i en klubb?
Ja, du måste vara med i en MHRF-klubb (du hittar dem på www.mhrf.se) för att kunna teckna försäkring. Det är genom klubben du söker försäkring.

Så länge du har en MHRF-försäkring måste du vara med i någon MHRF-klubb. Men alla fordon kan försäkras via alla klubbar, till exempel även en bil via en mc-klubb.

Jag vill byta klubb
Fordonet är kopplat till den klubb som du sökte genom från början, den klubben får också administrationsersättningen från MHRF. Men du kan byta på ditt fordon, till exempel om du vill samla flera fordon hos en klubb eller byter klubb. Ring då MHRF kansliet på 08-30 28 01 eller e-posta på forsakring@mhrf.se.

Hur får jag använda mitt fordon?
Fordonet ska ägas och brukas uteslutande för nöjeskörning och får inte användas som bruksfordon. Det innebär bland annat att det inte får användas för körningar till och från arbetsplats och att det inte får användas som ersättning för ett bruksfordon. En enstaka körning till jobbet för att visa det fina fordonet för arbetskamraterna är okej – men inte att ta bilen till jobbet för att vardagsbilen är på service!

Det ska alltid vara ett nöjesmoment förknippat med körningen.

Övningskörning är ej tillåten.

Måste jag ha bruksfordon?
Ja, det är ett krav att ha tillgång till ett bruksfordon i hushållet. För fordon äldre än 1969 och mopeder finns inget formellt krav på bruksfordon då det förutsätts att de inte används till vardags.

Brandsläckare, batterifrånskiljare?
Helförsäkrad bil och mc-bil ska ha godkänd handbrandsläckare. Bilar/mc-bilar ska även ha monterad batterifrånskiljare/huvudströmbrytare. MHRF rekommenderar en batterifrånskiljare som är åtkomlig från bilens kupé, i andra hand en batterifrånskiljare som är monterad direkt på batteriets minuspol. Du ska snabbt kunna bryta strömmen vid brandfara.

Undantag från batterifrånskiljare kan beviljas för tekniskt avancerade bilar från 1990-talet och senare men i första hand ska en parallell kabel med svag hängsäkring monteras så att spänningen till elektroniken ej bryts.

Hur hittar jag besiktningsmän?
Du går in på mhrf.se eller kontaktar din klubb. Skulle klubben inte ha någon i din närhet brukar det gå att ”låna” av andra klubbar.

Garage?
Ja, fordonet ska förvaras på lämpligt sett ur brand- och stöldskyddssynpunkt. Det ska på hemorten förvaras i låst utrymme med maximalt 30 fordon. Carport är inte ett godkänt förvaringsutrymme.

Trafikförsäkring?
Köper du ett fordon som inte är avställt, måste du ha trafikförsäkring från första dagen! Teckna via Folksam (ring 0612-853 50) för möjlig övergång till MHRF-försäkring under försäkringsåret. Tecknar du i annat bolag får du normalt vänta ett år till nästa huvudförfallodag.

Vem får köra?
Alla får köra, men om annan person än du, din familj eller personer med egen MHRF-försäkring kör, och åstadkommer skada på fordonet, utgår en extra vagnskadesjälvrisk. Tänk på att det endast är personer födda före den 1 oktober 1994 som får köra moped klass II (30 km/h moped) utan förarbevis.

Om fordonet ökar i värde?
Normalt är bilar försäkrade för sitt saluvärde upp till fyra prisbasbelopp (pbb) och motorcyklar upp till två pbb. Det går att höja värdet i steg om två pbb.

På försäkringsbrevet står vad som gäller för ditt fordon. Vill du ändra, kontaktar du MHRF.

Prisbasbelopp?
Prisbasbeloppet (pbb) fastställs årligen av regeringen, för 2018 är pbb 45 500 kronor.

Får jag hyra ut fordonet?

Studenter och brudpar
Om du kör en student eller ett brudpar utan att begära ersättning betraktas det som nöjeskörning. Om du tar betalt krävs särskilt trafiktillstånd från länsstyrelsen och körkort med taxibehörighet. Försäkringen gäller, men det kan bli tal om nedsättning av eventuell ersättning om du använt fordonet till annat än hobbykörning.

Filminspelning
Försäkringen gäller, men tänk på att om någon utanför familjen som inte själv har MHRF-försäkring kör, till exempel en skådespelare, kan ersättningen bli nedsatt vid skada.

Utställning
Försäkringen gäller både under utställning och transport. Men naturligtvis ska både du och arrangören vara aktsam.

Nya foton och protokoll cirka vart tionde år
Du bör själv se till att sända nytt material, det vill säga foton och besiktningsprotokoll från klubben ungefär vart tionde år. Detta för att vi ska ha så bra material som möjligt om Folksam och vi ska företräda dig vid ett skadefall.

Hur avgörs fordonets värde vid svår skada?
Grundregeln är att ett skadat fordon ska återställas till det skick det hade före skadan. Skulle det totalförstöras, eller skadas så svårt att det är orealistiskt att reparera, ska ägaren ersättas med den summa han kunnat få i allmänna handeln i Sverige om han haft rimlig tid på sig att sälja. Vi kontaktar ägaren, klubben, andra ägare av fordonstypen, tar rätt på vad som betalats för liknande fordon, med mera. Är vi överens om värdet slutförs skaderegleringen, är vi oense kan ärendet prövas av MHRF-försäkringens skadeprövningsnämnd som består av personer från MHRF och Folksam. Ärendet kan sedan överlämnas till ytterligare instanser.

Räddning, men inte från hemmagaraget
Räddningsförsäkringen tar hand om dig och ditt fordon om något händer när ni är ute och kör. Den ser till att fordonet kommer till verkstad eller hem. Den kan däremot inte utnyttjas från hemmagaraget, till exempel därför att bilen inte startar efter vintern.