Styrelsen i Indigoklubben

Kåge Schildt

Kåge Schildt

Ordförande

Lars-Erik Karlsson

Lars-Erik Karlsson

Vice ordförande

Peter Eklund

Peter Eklund

Sekreterare

Oscar Samuelsson

Oscar Samuelsson

Kassör

Stefan Magnusson

Stefan Magnusson

Ledamot

Historik

Indigoklubben bildades den 5 september 1998 på Rosersbergs slott utanför Stockholm i samband med Automobil Classic Cars bilutställning.

Syftet med klubben är att i första hand vara ett forum för alla Indigoägare. I klubben kan erfarenheter och goda råd utbytas och gemensamma aktiviteter arrangeras.

Som ett led i att visa upp bilen för intresserade har klubben som målsättning att vid varje större bilträff finnas representerad med en eller flera bilar. 

Denna sida fungerar också som kanal för information och kommer att uppdateras så snart något nytt inträffar.

Äger du en Indigo men är inte med i klubben? Hör av dig till styrelsen.