Svenskt Sportvagnsmeeting 2012

23 jul,2012

Nedtecknat av Annica Hedberg

Som en tradition träffas vi i klubben några gånger varje sommar, förutom vid årsmötet som äger rum i slutet av augusti. Just för denna resa lockade Svenskt Sportvagnsmeeting’s rally som äger rum på vägarna kring Helsingborg och med målgång på Ring Knutstorp.