Krocktest Indigo 3000

Krocktest Indigo 3000

av Bengt Lidmalm Vi, Sven-Olof Fogelberg (SO kallad) och jag, ville konstruera och tillverka en sportbil som skulle kunna säljas och registreras i hela Europa, till att börja med. För det krävdes ett typgodkännande. Ett för EU så kallat Helbilsgodkännande. De tekniska...