Försäkring av Indigo

Försäkring av Indigo

Vi har varit i kontakt med MHRF och fått ett mycket positivt bemötande för försäkring av våra Indigo. Vi har sökt medlemskap vilket har tillstyrkts av MHRF:s styrelse och slutligt beslut tas av årsmötet i oktober. För de som önskar teckna försäkring innan dess måste...
vB Automotive

vB Automotive

Arbete pågår under huven. I samband med en resa som handlade mycket om att träffa Indigoägare gjorde vi ett trevligt besök hos Frank Bergqvist på vB Automotive som bygger våra nya Indigo 3000R. Vi – det är jag, Kåge Schildt samt Rolf Rodahl som hjälper mig mycket med...