Försäkring av Indigo

4 apr,2019

Vi har varit i kontakt med MHRF och fått ett mycket positivt bemötande för försäkring av våra Indigo. Vi har sökt medlemskap vilket har tillstyrkts av MHRF:s styrelse och slutligt beslut tas av årsmötet i oktober. För de som önskar teckna försäkring innan dess måste man göra detta genom annan MHRF-ansluten klubb. Vi har fått uppgiften att en helförsäkring av Indigo kommer att kosta ca 1.700.- per år. Tyvärr går det inte att försäkra nya Indigo förrän dessa blivit 10 år och då krävs dessutom att ägaren även har annan MHRF-försäkring.

Mer om villkoren kan du läsa på www.mhrf.se