Vad är en cabriolet?

Vad är en cabriolet?

Nu har nog höstmörkret lagt täcket över flera Indigo och vi ser tillbaka på ett år ​när pandemier och annat släppt sitt grepp om många sommarevenemang.​ ​Nedan får vi en förklaring av ordet cabriolet samt en mycket trevlig artikel som ​Bengt Lidmalm översänt och den...