Vad är en cabriolet?

22 nov,2022

Nu har nog höstmörkret lagt täcket över flera Indigo och vi ser tillbaka på ett år ​när pandemier och annat släppt sitt grepp om många sommarevenemang.​

​Nedan får vi en förklaring av ordet cabriolet samt en mycket trevlig artikel som ​Bengt Lidmalm översänt och den handlar om utmärkelsen ”Utmärkt svensk form”​

​Artikeln är skriven av Hans-Philip Zachau som också stod för bilens exteriöra design.​

Franska bocksprång har helt sonika lånats in från kontinenten.
På sommaren ser man ofta bilar med nerfällt tak, så kallat cabbar av cabriolet alltså.​
Vad är det för ett ord egentligen – det låter ju inte särskilt svenskt?​

Såhär ligger det till:

Cabriolet hämtades in första gången på 1700-talet från franskan med betydelsen ​”lätt, tvåhjuligt åkdon på fjädrar med nerfällbar sufflett” – alltså ett fordon som hade ​fått benämningen på grund av sin ojämna och hoppande gång.​
Betydelsen är numera ” bil med mjuk, nerfällbar överdel”​

Det franska cabriolet hör samman med verbet cabrioler ´göra luft- eller bocksprång´ och ​substantivet cabriole ´luft- krumsprång som går tillbaka på det italienska capriola, ​ bocksprång; liten get; rådjurshona.​ Här ingår en böjningsform av det latinska caper ´getabock´; liksom växtnamnet ​kaprifolium ´getblad, bockblad; kanske därför att getter gärna tuggar i sig vissa kaprifoler?​

Enklare än så är det alltså inte…​

Utmärkt Svensk Form var ett svenskt designpris som belönade skickliga formgivare inom  grafik, industridesign, konsthantverk, illustration, samt textil- och klädformgivning.​

Utmärkelsen delades årligen ut mellan 1983 och 2002. Därefter har priset ersatts av ett antal  olika utmärkelser för god svensk formgivning.​

​I september 1996 erhöll Nya Perspektiv Design AB och Jösse Car AB utmärkelsen för sin design av Indigo 3000. Juryns motivering löd: ”En bakhjulsdriven bil i kompositmaterial på ett  chassi av galvaniserade stålprofiler. Ett samarbete mellan lokala entreprenörer och erfarna  bildesigners, inom vilket svensk design står för större miljömedvetenhet, högre​ säkerhetsstandard och en jordnära syn på praktisk nytta.”​

Logotyp av Hans-Christer Ericson
Skissförslag till stolar

Inom Nya Perspektiv Design stod Lasse Pettersson för den övergripande interiöra designen. Rikard Orell utvecklade Indigo-logotypen och komponenter, såsom stolsmodifiering och ratt. Han stod också bakom idéer till de läckra merchandise-produkterna, där den stora älgskinnsväskan inte bara var skogens konung. Maria Thunberg stod för Kulör-& Klädsel-utvecklingen. Denna krönte hon med färg-och textil-förslag till Bibi Lidmalms berömda ”Bärfis”. Hans Philip Zachau ansvarade för bilens exteriöra design. Detta ”de fyras gäng” hade aldrig nått så långt i sin idéutveckling om där inte funnits en producent som lyhört snappat upp designidéerna och omsatt dessa till fysisk verklighet. Tack vare Bengt Lidmalm och hans hängivna team så skapades ett stycke svensk industrihistoria som också belönades för sin form.

Datorrenderingar av exteriören
Datorrenderingar av exteriören