Det kom ett mail…

3 okt,2019

Det kom ett trevligt mail från Lars-Erik Åkersten (Atte)

Hej Kåge,
Jag fick just förnyelsen av min MHRF försäkring av Indigon. Via RHK.
1650 kr per år. Max försäkringsbelopp 16 basbelopp = 651.000 kr
Mvh Atte

Försäkring av Indigo
Vi har varit i kontakt med MHRF och fått ett mycket positivt bemötande för försäkring av våra Indigo. Vi har sökt medlemskap vilket har tillstyrkts av MHRF:s styrelse och slutligt beslut tas av årsmötet i oktober. För de som önskar teckna försäkring innan dess måste man göra detta genom annan MHRF-ansluten klubb.

Vi har fått uppgiften att en helförsäkring av Indigo kommer att kosta ca 1.500.- per år. Mer om villkoren kan du läsa på www.mhrf.se