Indigo lokalpost Åmål frimärke nr 2, 1997

13 dec,2022

Dessa frimärke finns tydligen fortfarande att köpa och beställes från www.soestamps.se till en kostnad av 15.- per styck