Sänk ljudnivån när suffletten är uppe

10 jul,2003

Insänt av Per Ranch, Sorunda.

Fyll suffletluckan med något ljuddämpande material. Jag snabbtestade med 2 st fårskinn vilket medförde markant sänkning av ljudnivån; vi kan numera språkas och lyssna på radio vid färd.