Bromsslangar

10 dec,2003

Insänt av Andreas Lundbäck, Hallaryd.

Alla som har stålomspunna bromsslangar bör kolla så att dessa inte kommer i kontakt med bromsröret, något som skett på vår bil vilket lett till att stålet skavt hål på bromsröret. En enkel åtgärd är att sätta en distans mellan bromsröret och slangen så att dessa inte kommer i kontakt med varandra.