Med hel Indigo halva Österjsön runt – sept 2014

10 sep,2014

En Odyssé kring Fredens Hav i september 2014
Reseberättelse författad av Hans Philip Zachau

Rubriken tarvar säkert sin förklaring. Tidigare var jag nämligen ägare till endast en halv Indigo och jag visste aldrig vilken halva som var min. Det starka önskemålet var förstås att det var rattsidan, men detta fick jag aldrig någon rätsida på. Så hösten 2013 sålde jag den halva Indigon till min tidigare kollega som ägde en annan halva i samma bil…