Med Indigo över Europas bergspass – 2015

4 sep,2015

Nedtecknat av Lars-Erik Karlsson

Två Indigo 3000 på en parkering med två bergstoppar i bakgrunden.

Vi var 2 bilar som startade resan söndag den 30 augusti 2015 direkt efter årsmötet i Kungshamn och det var Per-Olof & Jeanette Gälsing och Lars-Erik & Monica Karlsson.