En artikel från 1997 i tidningen Automobil om Indigo med underrubriken ”Svenskar kan”.
Ha en stunds trevlig läsning!