Inget är sig likt denna våren!

15 maj,2020

Pandemi, inställt, flyttat ett år framåt är ord som vi dagligen läser i tidningar och hör på TV. För Indigoklubbens del innebär det att en del av våra planerade arrangemang har flyttats till 2021 – så vi vet vad vi har att se fram mot!

Indigoklubbens årsmöte
11 bilar är anmälda hittills och ni som inte anmält er men tänker att komma måste anmäla er omgående för att vi ska ha möjlighet att hålla kvar rummen. Micael och Peter har verkligen lagt ner stort jobb och gjort ett intressant program .

Erik Karlsson
Till minne av vår medlem Erik Karlsson i Uddevalla har styrelsen beslutat att sätta i ett belopp till Barncancerfonden för att hedra minnet av Erik.

Ur Wikipedia
En pandemi (av grekiska pandemias”hela folket”), förr farsot, är en epidemi som får spridning över stora delar av världen och drabbar många individer. Begreppet används även epidemier som drabbar jordbruket, där boskap, grödor, fiskar, träd eller andra organismer smittas.

Socialstyrelsen har definierat pandemi enligt följande:  En pandemi är när en infektionssjukdom sprids över stora delar av världen och drabbar en stor andel av befolkningen i varje land. Drabbas bara ett enskilt land talar man istället om en epidemi.