Besiktningsmän/kvinnor

12 nov,2019

Tack vare medlemskapet i MHRF har klubben nu möjlighet att själva ombesörja och teckna försäkringen i MHRF. För detta behöver klubben ha någon eller några personer med god kunskap om Indigo som kan utföra besiktningen. MHRF har lovat anordna en kort utbildning för detta.

Är du intresserad så hör av dig till Kåge via mail.