Första provkörningen av NYA SVENSKA SPORTBILEN

18 dec,2020

Här publiceras en kul artikel från Teknikens Värld, från 1995. På bilderna kan vi se att det är prototypen och strålkastare m.m. har inte fått sin slutliga utformning.